04/02/2006

You may also like...

1 Response

  1. Chị Giang says:

    em ơi,xem cái ảnh này của Duy,chợt nhận ra em Cua giống y chang anh Duy hồi nhỏ,cũng cái mắt có lằn 2 mí rõ ràng,ngủ thì cái miệng hé mở, rồi viền môi đâu ra đấy, hihi..sau này lớn lên chắc…đẹp trai cỡ anh Duy roài :D

Leave a Reply