Lần đầu đi bơi của Chíp

You may also like...

2 Responses

  1. Thảo says:

    cite=”Đầu tiên ba xuống nước bơi trước mấy vòng…”
    Ủa, dạo này ba Chíp bơi được rồi hả? Lại đến mấy vòng cơ à? ;)

  2. songgiang says:

    Hihi tại trước khi ba Chíp đi Anh học mẹ giao hẹn với ba là phải biết bơi để còn bơi qua eo biển Măng sang Pháp thăm mẹ nữa. Chẳng uổng công mẹ Chíp “huấn luyện”, ba Chíp bây giờ bơi “xịn” lắm. Chú Thảo đừng chọc quê ba Chíp nữa nha.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.