Đi học

2 Responses

  1. Chị Giang says:

    Chip đáng yêu quá. Riêng khoản ngoan ngoãn và tự chơi một mình thì Chip giống chị Pota đấy. Mẹ mà tên Giang thì con nào cũng “thông minh” em nhỉ? he..he…:)))

  2. songgiang says:

    Chị Pota tính về tuổi chẳng lớn hơn Chíp bao nhiêu mà sao trông ảnh thấy lớn thế không biết

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.