Monthly Archive: March 2007

Láu cá 0

Láu cá

Sáng nay Chíp mở ngăn kéo lấy thuốc của mẹ ra chơi. Đã một lần Chíp móc được viên thuốc ra bỏ miệng liếm nên lần này mẹ nhất quyết đòi lại. Mẹ lại gần Chíp giả giọng nghiêm “cho mẹ xin, thuốc không phải là cái con chơi được”. Chíp vừa ngồi vừa thụt lùi ra xa khỏi mẹ, tay cầm vỉ thuốc, rồi thấy đủ khoảng cách an toàn, đứng phắt dậy chạy ra xa cách mẹ 2m, quay lại chun mũi nhăn nhở trông rất lếu láo. Mẹ vẫn ngồi chỗ cũ, điệp khúc “cho mẹ xin...