Chíp biết

You may also like...

1 Response

  1. Chị Giang says:

    ÔI em ơi, chị Bống bây giờ cũng toàn nhai cơm bằng răng cửa thôi, bực lắm í. hí..hí…đã thế chị í lại còn vừa nhai vừa bảo “Nhai răng hàm rồi nuốt nhé” ..:))

Leave a Reply