Nhắng

You may also like...

2 Responses

  1. NGOC says:

    Chíp nhắng quá thể nhỉ! Cô N mới hình dung qua blog của mẹ G mà đã phì cười liên tục rồi, nếu tận mắt chứng kiến chắc phải ôm bụng cười lăn mất.

  2. songgiang says:

    Buồn cười lắm cô N ơi. Nhưng hôm nay Chíp bị đau tay thương lắm. Chút ba Đ phải cho Chíp đi bác sỹ nè. Hy vọng là không bị bó tay một tháng :(.

Leave a Reply