“Em bước vào tháng 15…”

You may also like...

2 Responses

  1. mymy says:

    Chúc mừng anh Chip được 15 tháng nhá! Anh Chip giỏi ghê, không biết My bằng tuổi anh Chip có biết phụ giúp ba mẹ như anh Chip không nữa.

  2. Chị Giang says:

    Hic. Chip vậy mới 15 tháng mà đã sắp không được mẹ bồng nữa rồi hả? Tội nghiệp quá cơ. Chị Pota 2,5 tuổi rồi mà giờ có em bé mẹ vẫn thương lắm í. hí..hí..Mẹ Giang để “Sự cố” nhanh quá, lần sau phải cẩn thận hơn nhá. :))

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.