Công viên ngày thứ 7

You may also like...

2 Responses

  1. mymy says:

    Có em Bíp thật hả cô Giang? Anh Chip suong qua di thoi!

  2. Quynh Anh says:

    Hi Giang,

    La` Quynh Anh day, hoc chung o Le Hong Phong đó. Hom nay tình cờ len trang web cua Dong & Giang, doc mấy bài viết thấy rất thú vi. QA muốn liên lạc email với Giang nhưng không có địa chỉ email. Lúc nào rãnh thì viet mail cho QA nhé.

    QA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.