Con nhà nghèo

2 Responses

  1. NGOC says:

    Sao cô N khg xem dc ảnh Duy nhỉ?

  2. songgiang says:

    Không hiểu nữa cô N ơi, để ba Đ xem lại nhé

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.