Ý nghĩa của “nê nồ”

2 Responses

  1. NGOC says:

    Van khg xem dc anh cua Chip tren kia me G oi! Khg ngam dc xem Chip cam dt “nê nồ” ntn!

  2. songgiang says:

    Sao lạ thế nhỉ? Mọi người vẫn xem được bình thường mà. Cái internet browser của N bị làm sao ấy. Đ cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân nữa. Tạm thời N xem cái hình đó ở đây nhé http://www.donggiang.com/v/minhduy/year2/month2/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.