9th tooth

You may also like...

1 Response

  1. bà nội says:

    Hoan hô Chíp đã mọc được cái răng hàm đầu tiên. Bà nội mong Chíp mau chóng có đầy đủ 20 cái răng sữa để ăn thi với ba mẹ nhé!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.