Chíp ăn trái cây

You may also like...

1 Response

  1. bà nội says:

    Giang à! con đừng cho Chíp cầm cái nĩa nhỏ như vậy xiên trái cây nhé. Nếu Chíp không cẩn thận có thể nuốt nĩa đi đó.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.