Khéo tay

You may also like...

1 Response

  1. bà ngoại says:

    Chíp cầm đũa khéo ghê ! Chẳng bù cho cậu Nghé, đến bây giờ ăn vẫn dùng thìa một tay, tay kia bốc (cho nhanh). Để tối nay về cho cậu Nghé xem Chíp cầm đũa khéo léo như thế n� o ! Nhưng Chíp cầm bút sát ngòi quá, các con phải tập cho Chíp cầm cách ngòi 1-1,5 cm, thì mới nhìn thấy giấy v� chữ, v� sau n� y khỏi bẩn tay, bẩn tập. Dáng cầm thì đẹp rồi, mấy ngón tay ôm lấy ngòi bút thế l� được.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.