Hiện đại chưa?

You may also like...

2 Responses

  1. Nhím mẹ says:

    :)) hahaha, mới đọc đoạn đầu cứ tưởng có cái máy đấy để giúp người lái xe thật :-))

  2. Quế says:

    Cô Q biết cái máy GPS này rồi nhé ! hêhê…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.