Cạnh tranh với anh Nhem nè

You may also like...

1 Response

  1. Nhím mẹ says:

    Trông đúng là 2 con heo nhỉ ;)

    Mí của em Bíp lộ ra rồi đấy, anh Nhem vẫn chưa thấy đâu cả, mà không biết có có không để mà lộ :D

    Hy vọng nuôi 2 heo dễ dàng chứ không dặt dẹo như 2 con gà :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.