Dì Hoài Phương

1 Response

  1. Chị Giang says:

    Ôi, con chú Hoài đây hả em? Đúng là “con hơn cha” rồi,he..he..

Leave a Reply