Hình hộ chiếu của hai anh em

You may also like...

1 Response

  1. Nhím mẹ says:

    :-))))
    Lại giống như mấy hôm mẹ Giang nắu ăn, chắc bố Đông lại khen thơ hay quá nhỉ :-))))))

    Để hôm nào mẹ Nhím cũng làm thơ con cóc đọ nhé ;-)

    PS: Đợt gần đây thấy Duy nét lớn hẳn, hết búng sữa rồi nhỉ.

Leave a Reply