Chuyện cấm cười

You may also like...

1 Response

  1. Hương says:

    Chị H này vui tính thế, của mình mà cứ giả vờ không biết để em Giang khéo tưởng tượng, chẳng hiểu em Giang tưởng tượng ra cái gì thế nhỉ? :-?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.