Vui thật

You may also like...

1 Response

  1. Quế says:

    Duy vượt 87cm cho mẹ Giang “choáng” luôn con :D. Duy có bị táo ko? Nếu táo thì khó đi & cũng sợ đi lắm – mặc dù cũng mắc :(

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.