Kể tội ỉn con

2 Responses

  1. Nhem says:

    Trông em đội cái mũ con mèo vàng yêu thế!!!!!!!!!!!!! Bis em một cái này!

  2. NGOC says:

    MA có cái chỏm tóc tếu nhỉ,trông như mấy tay rocker ấy. Hồi xưa tóc chị Su cũng dựng đứng cả đầu luôn.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.