Minh Duy nói

You may also like...

1 Response

  1. Nhím says:

    Duy ơi, sang đây nói chuyện với tớ đi, chắc chúng mình hiểu nhau nhiều đấy! (từ chuyện nắng mưa đến … chuyện ti mẹ :) )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.