28/02/2008

You may also like...

2 Responses

  1. lysthees says:

    MD rất thông minh, ngoan ngoãn và xinh giai chị Giang ạ.
    Sau này có con, em sẽ cố gắng học theo cách dạy của anh chị.

  2. songgiang says:

    Em ơi yên tâm đi. Chị thấy cả em và Thế có tác phong dạy con ngoan lắm đấy.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.