Minh An biết ngồi

1 Response

  1. ngoc says:

    Nhìn MA ngồi ghét quá. Mẹ G nuôi con giỏi thế, hình như có tiến bộ hơn so với hồi nuôi anh Hai Duy nhiều, mẹ nhỉ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.