Khoe vợ

You may also like...

1 Response

  1. songgiang says:

    Khen chồng: Cục cưng nấu ăn giỏi lắm. Nhưng cục cưng “đểu” quá, đợi em về mới vào bếp nha.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.