Kỹ năng mới của em An

You may also like...

2 Responses

  1. Bà ngoại says:

    Các con ơi, khi em bé ở giao đoạn phat triển ngôn ngữ và vận động thì em có thể biếng ăn, ít ngủ hơn trước. Em bé phải tập trung ‘sức lực và trí tuệ’ cho việc nói và đi. Cơ bản là em vẫn vui vẻ, chơi ngoan, tinh nhanh. Con đừng cai sữa lúc này, con nên hỏi thêm BS dinh dưỡng xem sao. Trẻ con trồi, sụt theo giai đoạn, đừng quá sốt ruột.

  2. ngoc tran says:

    hui con o nha cu, mot pe y chang pe an rui me no mua cho mot con bup be guong nhu cua con cho pe duy choi i_giong nguoi that.ma cua pe kia co the an uong khoc dua gion cuoi dc,rat giong that,nhung that ra dc diu khien tu xa.pe do thay la lien lay do an cua bup be an thu_me no thay do an that roi,pe an ngon lanh lun.co thu di bik dau co tac dung voi an
    :x

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.