Nhật ký của mẹ (Phần 1)

You may also like...

2 Responses

  1. chị Duyên says:

    ái cha` cha`!co giang kòn lưu giữ nhìu kỉ niệm nhỉ!xem ra bây giờ minh duy cũng giống cô giang hồi thơ bé.chả là con trai thường giống mẹ mà:d/

  1. 13/08/2008

    […] Register « Hiểm họa từ các bình sữa bằng nhựa có chứa BPA Nhật ký của mẹ (Phần 1) » […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.