17/10/2008

You may also like...

3 Responses

  1. chị Duyên says:

    nhớ Duy-An nhìu lắm!ở VN mỗi lần nhắc đến Minh Duy,Minh An chị Duyên đã thấy nhìu người mắt đỏ hoe rồi:((

  2. Ngọc Trân says:

    em của chị vẫn là No.1, iu An lém nhá

  3. Ngan ha says:

    Tội em An quá, sao ma mẹ cu de An ngă miet the ! Mai mot con rể bắt đền đó nhá ! Hun Duy-An nha

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.