Nhật ký 3 năm: năm thứ 2

You may also like...

1 Response

  1. Bà nội says:

    Hihi Minh Duy Phát biểu bằng tiếng Lào ấn tượng quá. Duy cũng có máu ăn chơi , du lịch giống ba mẹ và cả bà nội nữa. Tiếc thật! bà nội chưa sắp xếp được để tháng 3 này sang UK đi cùng Duy An đến Hawaii. Bà nội chúc cả nhà thứ bảy này lên Lonđon ăn tết vui vẻ nhé! Cho bà nội gửi lời thăm và chúc tết đến tất cả các cô các chú thân quen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.