Lại ảnh tuyết nhé

You may also like...

2 Responses

  1. chị Duyên says:

    Ôi! yêu Duy An wa’ đy thôi!Miss u so much!:x ko bik khi nao moi ve VN nhi~?:-?

  2. cô Thư says:

    em xem thêm cả anh ảnh Đông cho lên flicker nữa, nhìn thích dã man ý hehe. chắc Duy thích lắm, nhìn mấy ảnh anh Đông chơi với Duy ở trên ý, full of happiness hehe

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.