Quà của ba

You may also like...

2 Responses

  1. Bà nội says:

    Món quà thật tuyệt vời. Bà nội hy vọng nhờ món quà này mà Duy An ham học, mau biết chữ để viết thư cho bà nội và ông bà ngoại:)

  2. cô Thư says:

    anh Đông so sweettttttttttt

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.