Ra vườn

You may also like...

1 Response

  1. Bà nội says:

    Duy An sướng nhá! Thấy chiều nào ba mẹ con cũng ra vườn chơi bà nội thích lắm. Bao giờ ba mẹ có nhà mới bà nội sang cùng chơi và lượm trứng với Duy An nhé!
    Xem một loạt ảnh gần đây bà nội thấy An ngày càng xinh hơn. Anh hai Duy thì thật dễ thương (anh đã qua cái tuổi khủng hoảng lên 3 rồi mà). Mẹ Giang chơi với hai con vui thế chắc không muốn đi làm đâu nhỉ?:)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.