Trồng rau

You may also like...

1 Response

  1. Bà nội says:

    Hoan hô Duy chăm chỉ trồng rau giúp mẹ=d> còn em An nhắng nhít chỉ phá thôi, nhưng cả hai anh em đều rất đáng yêu. Bao giờ An bằng tuổi anh hai cũng giỏi như anh hai mà o:-) Uớc gì bà nội được ăn rau của Duy trồng nhỉ. Chúc vườn rau của nhà Duy An mau xanh tốt. Cả nhà vui mừng hỉ hả thu hoạch, ăn rau ngon lành nhé.
    :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.