Monthly Archive: August 2009

Cảm động lắm và An tròn 23 tháng 7

Cảm động lắm và An tròn 23 tháng

Cứ mỗi khi mẹ cháu có nỗi lòng gì là lại có cả nhà nhảy vào chia sẻ. Mẹ cháu cảm động lắm. Cám ơn cả nhà nhiều. Nhắn Nhím mẹ: em là không có sợ ma đâu nhé. Lêu lêu chị. Hôm nay Minh An tròn 23 tháng. Bà nội và các “độc giả” giục giã mẹ viết chút gì đó cho con. Bận lắm nhưng dẹp qua một bên để viết vài dòng cho con vậy. Dạo này con gái cãi ba mẹ leo lẻo, cãi nhau với anh hai thì thành bậc thầy. Cứ ba mẹ hay...

Một bài thơ dành cho các bậc cha mẹ 2

Một bài thơ dành cho các bậc cha mẹ

CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE A child lives with criticism, he learns to condemn. A child lives with hostility, he learns to fight. A child lives with ridicule, he learns to be shy. A child lives with shame, he learns to feel guilt. A child lives with tolerance, he learns to be patient. A child lives with encouragement, he learns confidence. A child lives with praise, he learns to appreciate. A child lives with fairness, he learns justice. A child lives with security, he learns to have faith. A child lives with approval, he learns to like himself. A child...