Children in Need

You may also like...

2 Responses

  1. Bà nội says:

    Vui quá, cả nhà tham gia làm từ thiện. Số tiền đóng góp chỉ ít thôi, nhưng thật ý nghĩa. Và đó cũng là cách giáo dục rất tốt đối với Duy An. Năm sau mẹ Giang làm nhiều chả giò và thêm một vài món ăn VN nữa nha :)

  2. bé Duyên says:

    hoan hô..!ủg hộ 2 tay luôn:d/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.