Hôm nay làm gì?

You may also like...

1 Response

  1. Nguyên Hương says:

    Nghe Giang kể bộ gốm sứ Minh Long mà Hương mê quá, chắc nhà Giang định ở Anh lâu dài luôn nên mới mua qua nhỉ? Cất công mang vác cả 30kg qua thì đúng là kính nể;-). Chắc sau này khi về VN ở hẳn Hương mới dám sắm bộ đó.

Leave a Reply