Are you sunscreen savvy?

2 Responses

  1. Nhím Mẹ says:

    uh, chi cung lo may vu nay cho Nhim Nhem lam ay, con di hoc nguoi ta cu cho ra ngoai phoi nang, minh co boi kem tu buoi sang cung ko an thua :( ma ca truong, ca lop ai cung o ngoai, chang nhe lai dan cho con minh vao trong :(

    Chi cuoi tuan di choi voi bo me hoac ra vuon choi bo me moi boi cho, ma mac quan dui, ao ngan tay la phai boi khap noi, nen nhieu khi bo me cung nga’n lam :(

  2. Kieu Trang says:

    Bạn Minh An dạo này lớn pose hình dễ thương quá !! :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.