Mỗi ngày một điều thú vị 2

You may also like...

2 Responses

  1. cô Hạnh says:

    hờ hờ cái này bây giờ em mới biết đấy :D:D

  2. Minh Thu* says:

    Em tha^’y nhung nguoi ba.n Dai Loan em quen ben nay , ho. cu~ng kho^ng co’ thie^.n ca?m voi Trung Quo^’c. :D. They said “Taiwanese is Taiwanese, not the same as Chinese” :)

Leave a Reply