Kể tiếp chuyện sinh nhật con trai

4 Responses

 1. bà nội Duy An says:

  Duy bắt đầu chịu hợp tác với mẹ học tiếng Việt rồi bà nội mừng lắm. Tối trước khi đi ngủ ba mẹ tập cho Duy đọc truyện tiếng Việt nên có phần thưởng khuyến khích Duy và cả An nữa nhé.

 2. bà nội Duy An says:

  Duy bắt đầu chịu hợp tác với mẹ học tiếng Việt rồi bà nội mừng lắm. Tối trước khi đi ngủ ba mẹ tập cho Duy đọc truyện tiếng Việt nên có phần thưởng khuyến khích Duy và cả An nữa nhé.

 3. Nhà Lam Khôi says:

  chúc mừng cả 2 mẹ con trong thành công bước đầu (nhưng lại vô cùng quan trọng vì tạo được sự tò mò muốn học tiếng Việt cho Duy). Mẹ Giang chăm chỉ viết bài nữa nhé.

 4. cô Thư says:

  wow chị Giang giỏi quá >:D<

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.