Monthly Archive: March 2012

Ngày của mẹ 12

Ngày của mẹ

Hôm nay là ngày của Mẹ nhưng mẹ đã được nhận thiệp của Duy và An từ thứ 6. Thiệp của An thì bảo “Con yêu mẹ vì mẹ hay ôm con”. Còn thiệp của Duy có một bình hoa con vẽ với hoa văn ngoằn ngoèo mà con rất tự hào chua thêm “It’s a great puzzle!” và một bài thơ rất chi là tả thực: “My mummy Is helpful My mummy My mummy Has more than 100 pounds My mummy” Đến hôm nay thì cả nhà từ lớn tới bé chẳng ai nhớ là ngày của Mẹ cả....