Monthly Archive: April 2012

6

Bạn Khôi trả lời

Hôm nay bạn Duy về vào đọc những câu trả lời của bạn Khôi và lập tức cầm bút đỏ lên chỉnh sửa. Với câu 1 và 3, mẹ Châu nhớ giải thích cho bạn Khôi là bạn Duy muốn hỏi cái khác chứ không phải bạn Khôi trả lời sai nhé. Còn câu 2 thì có lẽ mỗi người đo nhiệt độ mặt trăng ở một chỗ khác nhau vào thời điểm khác nhau nên đáp án có chút chênh lệch. Bạn Duy muốn nói lại cho rõ hơn ý câu 1 và 3 như thế này: 1. What...

Chúng mình cùng tìm hiểu, bạn Khôi nhé 5

Chúng mình cùng tìm hiểu, bạn Khôi nhé

Hôm nọ cô thấy bạn Khôi cặm cụi viết các câu hỏi xung quanh vụ chìm tàu Titanic để đố ông bà, cô ấn tượng quá nên đem ra đố Duy. Và đây là các câu trả lời rất chi là ngắn gọn của Duy, Khôi ạ. (Duy đang cố gắng phấn đấu để viết được chữ đẹp như của Khôi đấy). Đây là các câu hỏi của Khôi (cô xin phép bản quyền nhé): Đây là các câu trả lời của Duy: Sau đó Duy đi thư viện mượn mấy quyển sách về vũ trụ, đọc rồi viết những...