Thất hẹn

You may also like...

1 Response

  1. Ong ba ngoai says:

    Thích ghê! Duy An được chu du thiên hạ trên một chiếc xe di động – một cái nhà như trong chuyện cổ tích: biết đi. Lại còn được đi với bè bạn, tha hồ nhiều ấn tượng nhỉ? Giá mà Duy viết lại, hay vẽ lại những gì con thấy trên đường du lịch thì hay biết mấy! và giá có cậu Nghé lướt ván (?) cùng…

    Chúc cả nhà ta vui vẻ!

Leave a Reply