Giáng sinh sớm

You may also like...

1 Response

  1. Hieu Huynh says:

    Cả nhà được bay trên cao ngắm cả thế giới đón giáng sinh an lành!

Leave a Reply