A story by Duy: Children vs Evil Mutant Hamsters – Chapter 4& 5

Chapter 4 – The first person through the portal

That night Jast couldn’t sleep. He also couldn’t stop thinking about the portal. Questions kept popping up and however hard he tried he couldn’t find the answers for any. Finally curiosity got the better of him and he crept away from the comfy bushes that he called home. Down the dark alleys, through the gate and the tracelers room and through the portal. On the other side was a white corridor. Jast didn’t know this but he was in Prof. Dark’s Evil lap! Luckily Dark was on holiday.

“Hurry up guys!” growled a gruff voice. Jast wanted to find out who it was so with a flick of his wrist, he covered the floor with a sheet of ice! The owner of the gruff voice slipped and fell. Jast could see it was a kind of hamster!

“What’s your name?” asked the owner of the gruff voice with as much curiosity as Jast’s face.
“My name is Jast.”  replied Jast.
“My name’s Ratch and I’m the leader of a hamster gang and I’ve got six prisoners to lock up so push off” growled Ratch.

Jast was so scared that he ran through the portal and all the way back to his comfy bush!

Chapter 5 – “The Portal’s busy” plan

That morning Jast told Silt and Ible what had happened and they agreed that at 0700 they would explore the white corridors and they called it “The Portal’s busy” plan because all of them would go through this time. So, at 0700pm they made their way to the portal and into the corridors. Just then Ible found a map on the floor and realized that it was a map of this place. She told Jast and Silt about it and showed it to them. Jast noticed that in the corner of the map it said

Secret Evil Lab

Located: Sector 7
Planet: Fiestre
Galaxy: Doom Vortex
Sun: Ephailes

Pointing at the word “Fiestre” Jast asked”How do you say this?”.
“Fiestre.” replied Silt “And it’s got 78 sectors and it’s 2.5 light years away and…”
“And we don’t need to know that Mr. I just swallowed a boring Encyclopedia!” interrupted Jast.

Bản dịch:

Chương 4 – Người đầu tiên chui qua cổng

Đêm đó Jast không sao ngủ được. Nó cũng không thể ngừng suy nghĩ về cái cổng. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó và dù nó cố thế nào cũng không tìm được câu trả lời nào hết. Cuối cùng Jast không thắng nổi sự tò mò và nó bò ra khỏi đám bụi cây êm ái mà nó gọi là nhà. Nó đi qua mấy con ngõ tối, qua cái cổng lớn và mấy căn phòng (ND. ko biết tracelers là ý Duy muốn nói cái gì) và chui qua cái cổng. Bên kia cổng là một hành lang màu trắng. Jast không biết rằng mình đang ở trong phòng thí nghiệm Độc Ác của Giáo sư Đen Tối. May mà Giáo sư đang đi nghỉ mát.

“Nhanh lên chúng mày!” một giọng nói cộc cằn cất lên. Jast muốn biết đó là ai nên nó phẩy tay một cái và lập tức sàn nhà bị phủ một lớp băng mỏng. Chủ nhân của giọng nói cộc cằn bị trượt ngã và Jast nhìn thấy bóng dáng một con chuột bọ.

“Tên mày là gì?” chủ nhân giọng nói cộc cằn hỏi với một sự tò mò không kém gì gương mặt của Jast lúc đó.
“Tên tôi là Jast.” Jast đáp.
“Tên tao là Ratch và tao là thủ lĩnh của băng đảng chuột bọ và tao có 6 tên tù nhân cần nhốt lại nên mày biến ngay!” Ratch cắm cảu.

Jast sợ quá bỏ chạy một mạch qua cổng và quay trở về với cái bụi cây êm ái của mình!

Chương 5 – Kế hoạch “Cái cổng bận rộn”

Sáng hôm đó Jast thuật lại cho Silt và Ible nghe chuyện đã xảy ra và bọn chúng quyết định lúc 7h tối hôm đó sẽ đi khám phá cái dãy hành lang trắng đó. Bọn chúng gọi đây là kế hoạch “Cái cổng bận rộn” bởi vì lần này cả bọn cùng chui qua cổng (mẹ dịch mà chẳng hiểu gì mấy). Và thế là vào lúc 7h tối mò tới cổng, chui qua và đi dọc hành lang. Đúng lúc đó Ible nhìn thấy một tấm bản đồ nằm trên sàn nhà và nhận ra đây chính là bản đồ của cái chỗ này. Ible liền đưa cho Jast và Silt xem. Ở một góc của bản đồ có mấy dòng chữ:

Phòng thí nghiệm bí ẩn đáng sợ

Vị trí: Vùng 7
Hành tinh: Fiestre
Thiên Hà: Doom Vortex
Mặt trời: Ephailes

Jast chỉ vào chữ “Fiestre” và hỏi “Từ này nói thế nào?”.
“Fiestre” Silt trả lời “nó có 78 vùng và cách đây 2.5 năm ánh sáng và…”
“Và chúng tôi không cần biết hết mấy thứ đó thưa ông. Tôi vừa nuốt trọn một quyển bách khoa toàn thư tẻ ngắt” Jast cắt ngang.

Duy đã viết được thêm mấy chương nữa nhưng bận quá chưa đánh máy được cả nhà ạ. Mà cả nhà đojc cũng đoán đuwowjc những đoạn kết thúc đột ngột couois mỗi chương là do con chán rồi, muốn ngừng viết để đi chơi. Tới giờ này DUy cũng chưa bieest câu chuyện sẽ đi đến đaau và kết thúc như thế nào cả nhà ạ. 

Mẹ có cho Duy vài góp ý, chẳng hạn như Duy chưa xây dựng và phát triển tính cách nhân vật, hay đối thoại nhiều mà mô tả ít. nhưng đây là tác phẩm đầu tay của DUy nên mẹ con cũng không muốn làm con nhụt chí. Cả nhà có góp ý gì thì cho mẹ con biết đe truyền đạt lại cho con nha.

A story by Duy: Children vs Evil Mutant Hamsters – Chapter 2 & 3

(Read Chapter 1)

Chapter 2 – A little snoop

“Trace or no trace I’m going to sneak around at Drankfurst House!” said Silt.
“Me too.” agreed Jast.
“And me.” whispered Ible.

So at 09:00 pm they crept to the brown, open gate of Drankfurst House and sneaked into the living room.

“I remember this place, I’ve been here before.” Whispered Ible to Silt.
“I haven’t found anything!” moaned Jast from the other room. Then Silt had a simple idea. He gestured them to come closer.
“I have an idea, why don’t we go together, we’ll get through the rooms much quicker?” suggested Silt.

Jast ignored him and focused carefully on the floor.
“It might be worth a tr-”. That was all Ible got to say when Silt butted in and said “Hey! What are you looking at Jast?”

Chapter 3 – On the track

“Just some clawmarks.” replied Jast.

Everyone crowded around them and looked carefully.

“Should we follow them?” suggested Ible.
“Er….Yeah it might lead us to a clue.” replied Silt

So they all followed them until it came to a closed, red door. Jast was about to open it when Ible warned “I don’t remember this door. There was just a wall here, be careful it might be dangerous.” But Jast ignored her and opened the door anyway.

Behind the door was a swirling pool of light!

“Shall I touch it?” asked Jast. Hesitating for a moment, Silt said, “No. But I think it might be a portal.”
“What’s a portal?” asked Ible.
“It transports somebody without moving somewhere.” replied Silt. Jast was about to say something when Silt said, “We can’t try it now, it’s late. We’ll try it tomorrow when we’ve had some sleep.”

Next chapter: The first person through the portal

Bản dịch:

Chương 2 – Cuộc rình mò bí mật

“Dù không có dấu vết gì thì tớ cũng đi rình rập ở nhà Drankfurst xem sao.” Silt nói.
“Tớ cũng vậy.” Jast đồng tình.
“Và tớ nữa.” Ible thì thầm.

Và thế là lúc 9h tối bọn trẻ con bò qua cánh cổng màu nâu để mở của nhà Drankfurst và lẻn vào trong phòng khách.

“Tớ nhớ chỗ này rồi, tớ đã từng đến đây.” Ible thì thầm vào tai Silt.
“Tớ chẳng tìm thấy gì cả!” Jast than thở từ phòng bên cạnh. Bỗng Silt nảy ra một ý. Cậu ra hiệu cho các bạn tới gần.

“Tớ có ý kiến, sao chúng ta không đi cùng nhau, chúng ta sẽ đi hết tất cả các phòng nhanh hơn nhiều?”

Jast không thèm để ý đến cậu ta và chăm chú nhìn xuống sàn nhà.

“Hay mình cứ th-” nhưng Ible mới nói tới đó thì đã bị Silt cắt ngang “Này, cậu đang nhìn gì vậy Jast?”.

Chương 3 – Lần theo dấu vết

“Chỉ là mấy dấu móng vuốt thôi.” Jast trả lời.

Cả đám chụm đầu vào nhìn chăm chú.

“Chúng ta lần theo dấu vết này nhé?” Ible đề nghị.
“Hừm…Ừ biết đâu chúng đưa ta tới một đầu mối nào đó.” Silt trả lời.

Và thế là bọn trẻ lần theo dấu móng vuốt cho tới khi chúng đến trước một cách cửa màu đỏ đóng kín. Jast vừa định đẩy cửa mở ra thì Ible cản “Tớ không nhớ có cái cửa này trước đây, cẩn thận có nguy hiểm đấy.”

Nhưng Jast bỏ ngoài tai lời của cô bé và đẩy cửa mở ra. Sau cánh cửa là một cái hồ đầy ánh sáng đang cuộn thành vòng xoáy.

“Tớ đụng vào nó nhé?” Jast hỏi. Ngần ngừ một chút Silt bảo “Không. Nhưng tớ nghĩ đây có thể là một cái cổng.”
“Cổng là cái gì?” Ible hỏi.
“Nó đưa chúng ta đến một nơi khác mà không cần phải di chuyển đi đâu cả.” Silt trả lời. Jast vừa định nói gì đó thì Silt bảo “Chúng ta không thử bây giờ nữa, trễ rồi. Mai chúng ta sẽ thử sau khi ngủ dậy.”

Đón đọc chương kế tiếp – Người đầu tiên chui qua cổng.

A story by Duy: Children vs Evil Mutant Hamsters

By Duy Huynh, 8 years old

Prologue

On a planet called Firestre, in a lab there was a bottle with a strange liquid chemical inside it. It was created by Prof.Dark and it was predicted by Prof.Dark that it would change any victim into a terrifying monster! Dark fed the chemical to ten stolen hamsters and they all started to grow!

“Yes! Now I just have to wait for the right time to unleash them! Mwahahahaha!”

Chapter 1: A strange yesterday for Aroxa

2.5 light years away was a small, peaceful planet called Aroxa. Today was a usual day for Aroxa, two bright suns out in the sky, a gentle breeze. What could possibly go wrong? Nothing! But three orphaned kids certainly didn’t think so. Jast, Ible and Silt all shared the same feeling that something fishy happened. The three children called themselves the super three which was true because Jast can shoot ice, Silt can shoot fire and Ible shoots water!

Well anyway Ible spotted a newspaper dropped on the floor.

“Jast, get that newspaper!” said Ible.
“Get it yourself!” protested Jast.
“You!”
“You!”
“Calm down guys! I’ll get it.” said Silt.
“Don’t burn it!” warned Ible.
“I won’t!” snapped Silt. “Hey it’s yesterday’s!”

Everybody crowded around it and it read: At 09:00, 6 people disappeared without a trace at Drankfurst house…

All three of them were thinking the same thing: why didn’t anybody panic?

(Read the next chapter)

Bản dịch:

Truyện ngắn của Duy: Cuộc chiến giữa mấy đứa trẻ và những con chuột bọ biến đổi gene đáng sợ – Chương 1

Huỳnh Minh Duy, 8 tuổi

Dạo đầu

Trong một phòng thí nghiệm trên hành tinh tên là Firestre có một cái lọ đựng một thứ chất lỏng hoá học kỳ lạ. Chất lỏng này do Giáo sư Đen Tối chế ra và được dự đoán sẽ biến nạn nhân thành một con quỷ dữ đáng sợ. Đen Tối cho 10 con chuột bọ ăn cắp được uống chất này và chúng bắt đầu phình ra!

“Hay quá! Giờ thì ta chỉ đợi tới thời điểm thích hợp để thả chúng ra! Muahahahaha!”

Chương 1: Ngày hôm qua lạ lùng ở Aroxa

Cách đấy 2.5 năm ánh sáng có một hành tinh nhỏ nhắn yên bình tên là Aroxa. Hôm nay là một ngày như mọi ngày, 2 mặt trời rực rỡ trên bầu trời, gió thổi nhẹ. Chuyện gì có thể xảy ra được kia chứ? Không thể có chuyện gì cả! Nhưng 3 đứa trẻ mồ côi thì không hề nghĩ như thế.

Jast, Ible và Silt đều cảm thấy có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Ba chúng nó gọi nhau là Bộ Ba Siêu Đẳng bởi vì Jast có thể phóng ra băng đá, Silt phóng ra lửa và Ible phóng ra nước.

Và Ible bỗng nhìn thấy một tờ báo rơi dưới sàn.

“Jast, nhặt tờ báo lên đi!” Ible nói.
“Cậu tự đi mà nhặt đi!” Jast phản đối.
“Cậu!”
“Cậu!”
“Bình tĩnh nào các cậu! Tớ nhặt cho!” Silt nói.
“Đừng làm nó bốc cháy nhé!” Ible cảnh báo.
“Tớ không đâu!” Silt gắt gỏng. “Ơ, báo này là báo của ngày hôm qua!”

Cả đám chụm đầu vào tờ báo: Vào lúc 9h sáng, 6 người biến mất khỏi nhà Drankfurst không để lại dấu vết gì…

Cả 3 cùng nghĩ: Sao không ai hoảng sợ nhỉ?

(Hết Chương 1 ạ. Mẹ cháu dịch mà còn thấy hồi hộp lạnh cả người hihi)

(Xem tiếp Chương 2)