Nhà tớ Blog

Con thức dậy 0

Con thức dậy

Sáng nay con đánh thức ba mẹ dậy bằng những tràng đá liên hồi. Cả ngày hôm qua con không đá làm mẹ cứ nhớ nhớ, tự bảo chắc do mẹ hoạt động nhiều quá (đi đánh golf và đứng nấu cháo vịt buổi tối) nên con mệt lử rồi không còn sức đâu mà đá nữa. Ba thích thú áp tay lên bụng mẹ để cảm được những cú đá phập phồng của con. Mẹ thích lắm, nhưng cứ băn khoăn không biết khi con đá nghĩa là con đang vui sướng hay đang giận dữ phản đối điều...

First sight of our first child 0

First sight of our first child

44000 It was the very first time we saw our baby. He was scratching his forehead and sucking his tiny thumb. His two little feet endlessly kicked his mum’s tummy. Our baby definitely is an active boy with lots of energy (just like his dad ). Since we saw our baby moving, our love for him grows even stronger. We know that the little human being inside me is something very real, very touchable. Dong said “it’s amazing that inside your tummy there’s an independent and autonomous agent. He kicks whenever he wants without his mum’s consent”.