Tagged: 19 tháng

An 19 tháng 7

An 19 tháng

111357 Hôm nay mẹ cực kỳ tự hào về con gái nhé, ấy là con biết dùng kéo để cắt giấy. Nghe thì đơn giản, nhưng mẹ thấy sự phối hợp các ngón tay và hai bàn tay xem ra phức tạp phết. Nhất là với tuổi của con. Mấy lần con lấy kéo ngồi cắt giấy cùng với anh hai, mẹ đều cố gắng dạy con làm sao vận dụng cơ ngón cái và ngón trỏ để mở kéo ra, mà con đều không làm được, vì chưa biết vận động hai ngón ấy về hướng nào, tại sao...