Tagged: balance bike

5 tuổi 5 tháng: Minh Duy biết đi xe đạp 13

5 tuổi 5 tháng: Minh Duy biết đi xe đạp

Cũng không phải sớm sủa gì nhưng con trai làm ba mẹ ngạc nhiên quá xá khi buổi đầu tiên được tập cho đi xe đạp không bánh phụ mà đạp vèo vèo như thật. Xin giới thiệu với các bậc phụ huynh loại xe đạp không bàn đạp (balance bike), nhờ nó mà MD chuyển lên xe đạp thường cực nhanh, vì đã biết tự giữ thăng bằng: 123433|300123437|350