Tagged: biếng ăn

Bà bủng đi khám bác sỹ dinh dưỡng 13

Bà bủng đi khám bác sỹ dinh dưỡng

Bà mập từ ngày về VN đã bị mẹ đổi tên thành bà bủng, bởi trông bà rất bủng beo tái xám. Xem lại những hình ảnh của bà ngay trước ngày về VN mà thấy dĩ vãng đẹp quá đẹp mà xa quá xa. 82200|21082208|21082232|210 82128|12582132|12582144|12582152|12582156|125 Hôm nay sau 2 tháng hầu như không ăn, một tuần ăn lên một tẹo và vài ngày lại hầu như không ăn thì mẹ đưa bà đi bác sỹ dinh dưỡng – là bs Quý, giám đốc trung tâm dinh dưỡng do cô Ngọc giới thiệu (hóa ra cũng là bạn của...