Tagged: cơm

Ăn cơm cùng cả nhà 0

Ăn cơm cùng cả nhà

Dạo này thời khóa biểu của Chíp có thay đổi chút xíu, đó là giờ ăn tối dời sớm lên 1 tiếng. Thứ nhất là để hạn chế chuyện bụng căng sinh ói lúc đi ngủ của Chíp, thứ hai là giờ cơm tối của ba mẹ cũng được dời sớm lên một giờ, và Chíp được ngồi vào mâm như một thành viên lớn. Chíp khoái lắm, hễ thấy mẹ bưng mâm cơm lên là chạy phắt lại bàn ăn (coffee table nên thấp lè tè mặt đất), gạt phăng đồ đang để trên bàn xuống, ớ ớ dục...