Tagged: cầm

Khéo tay 1

Khéo tay

Lại bắt chước cô Ngọc khoe bạn Su cầm bút, mẹ cũng tranh thủ khoe con trai mẹ cầm bút và đũa đều điệu nghệ như nhau. Cầm bút này Cầm đũa gắp rau sống nhé Hơi bị chuyên nghiệp, nhỉ?