Tagged: cereal

0

Good boy

Dạo này ba mẹ thường hay khen Duy là good boy, theo lời khuyên của người ta là phải khen ngợi con đúng lúc và thường xuyên mỗi khi con làm được việc tốt. Thậm chí khi Duy chưa chịu làm việc tốt, mẹ cũng bảo “Can you be a good boy for mummy?”, thế là Duy suy nghĩ một lúc rồi cũng nghe lời mẹ. Lúc trước ba mẹ vẫn khen Duy “giỏi”, nhưng có vẻ lời khen này không hiệu nghiệm bằng lời khen “ngoại quốc” . Hôm nay mẹ làm cho Duy hai con tôm hấp, để...